YDELSER

Forudsætningerne for en effektiv byggeproces

Vi løser alle opgaver inden for byggepladsdrift, uafhængigt af hovedentreprenøren. På bare halvandet år er vi vokset til 14 medarbejdere og har både tømrere, elektrikere, murere i staben. Ligeledes har vi al materiel til rådighed, og rækker opgaven ud over egen formåen, samarbejder vi med førende aktører inden for udlejning og mandskab.

Vi hjælper med:

Byggepladsmodning

 • Indhentning af tilladelser hos kommune og politi
 • Adgangsveje og adgangskontrol
 • Byggevand og byggepladsstrøm
 • Hegn, afspærring og rækværker
 • Mandsskabsvogne, kontorer og toiletforhold
 • Ramper, gulve og trapper, herunder afdækning
 • Orienterings- og arbejdslys
 • Interimslukninger
 • Stilladser og containere
 • Vinterforanstaltninger

Byggeriopgaver

 • Murer- og tømreropgaver
 • Opgaver inden for jord, kloak og beton
 • Opgaver inden for el og strøm
 • Nedrivning

Byggepladsdrift og vedligeholdelse

 • Deltagelse i bygge- og koordineringsmøder efter behov
 • Varemodtagelse
 • Oprydning, rengøring og affaldshåndtering